Export

NEDERLANDS

 

Exportpapieren voor DERDEN in samenwerking met Cargo Export.

Cargo Export is uw partner voor internationaal exporteren. Daarnaast bieden wij alles wat nodig is om voertuigen binnen en buiten de EU te importeren en exporteren, zoals vrijwaringen, RDW services en kentekens
Wij regelen ter plaatse het papierwerk voor u. Door onze jarenlange ervaring kunnen we u perfect begeleiden bij het uitvoeren, kentekenklaar maken, verzekeren en het voorzien van de benodigde douane papieren naar vrijwel elk land ter wereld.
Ook het verschepen van voertuigen naar bijvoorbeeld Afrika kunnen wij voor u organiseren.
Exportdocumenten voor op trailer    €    25,-*
Inclusief verzekering en witte platen en nummers voor 15 dagen         €  120,-*

ENGLISH

 

Export papers for THIRD PARTIES in cooperation with Cargo Export.

Cargo Export is your partner for international export. In addition, we offer everything needed to import and export vehicles inside and outside the EU, such as indemnities, RDW services and license plates
We sort out the paperwork for you on the spot. Backed by many years of experience, we can guide you smoothly through the process of registration and preparation of the necessary customs documents for export to virtually any country in the world. We can also completely take over the organisation process for shipment of your vehicles to, for example, Africa.
Export documents Without insurance, so on trailer €  25,-.
Export documents including insurance and license plate number. € 120,-.

DEUTSCH

 

Exportpapiere für DRITTE in Zusammenarbeit mit Cargo Export.

Cargo Export ist Ihr Partner für den internationalen Export. Darüber hinaus bieten wir alles, was Sie für den Import und Export von Fahrzeugen innerhalb und außerhalb der EU benötigen, wie zum Beispiel Entschädigungen, RDW-Services und Nummernschilder.
Wir kümmern uns für Sie um die erforderlichen Papiere und Dokumente vor Ort. Dank unserer jahrelangen Erfahrung führen wir Sie problemlos und kompetent durch den An- bzw. Ummeldungsprozess und die Vorbereitung der erforderlichen Zolldokumente für die Ausfuhr in nahezu alle Länder der Welt. Darüber hinaus können wir auch den Transport Ihres Fahrzeugs, z. B. nach Afrika, komplett organisieren.
Export von dokumenten Ohne versicherung, so auf anhanger € 25,-.
Export von dokumenten inclusiv versicherung und  Nummernschild fur 15 tagen kostet € 120,-.